Studia w Danii – AP Degree

Duńskie uczelnie mają w swojej ofercie bardzo szeroką gamę kierunków, które można studiować w języku angielskim. Dziś przybliżę wam studia na poziomie Academic Professional Degree (AP Degree), które zazwyczaj oferowane są przez college oraz akademie. Studia te można porównać do pierwszych dwóch lat studiów licencjackich. W Danii określa się je mianem wyższych studiów zawodowych. W ramach AP Degree należy zdobyć 120 punktów ECTS. To co różni AP Degree od tradycyjnych studiów uniwersyteckich to metody nauczania: bardzo dużo pracuje się w grupach, nauka polega przede wszystkim na dyskusjach oraz zdobywaniu umiejętności poprzez praktykę. Owa praktyka obejmuje szeroki zakres czynności, od ćwiczeń i symulacji podczas sesji na uczelni, przez różnorodne zajęcia pozaklasowe. Na przykład podczas moich studiów na Aarhus Business Academy na zajęciach ze statystyki był projekt w ramach którego zostaliśmy podzieleni na grupy i każda grupa musiała sama znaleźć firmę dla której przeprowadzi badanie rynku polegające na zebraniu i przeanalizowniu danych.

Pierwsze egzaminy w ramach AP Degree odbywają się zazwyczaj w sesji letniej, pod koniec roku akademickiego. Dzięki temu osoby, które nie czują się super komfortowo ze swoim angielskim mają cały rok na nabranie pewności i swobody w komunikowaniu się w tym języku 🙂

Po trzech semestrach należy odbyć praktyki zawodowe, najlepiej za granicą. Ja swoją znalazłam we własnym zakresie za pośrednictwem internetu. I tym sposobem w 2008 roku po raz pierwszy wyjechałam do Szanghaju, gdzie spędziłam fantastyczne 6 miesięcy. Moja uczelnia nagradzała dobrych studentów – otrzymałam stypendium w wysokości 7,500 zł, które umożliwiło mi częściowe sfinansowanie mojego wyjazdu do Chin. Było to jedno z najwyższych stypendiów wtedy przyznawanych, które otrzymało zaledwie kilka osób. Jednak sporo innych studentów otrzymało stypendium w wysokości 2,500 zł bądź 5,000 zł. Nauka czasem popłaca 😉 Podczas praktyk pracuje się nad pracą dyplomową – moją było opracowanie business plan firmie, w której pracowałam.

Po tych 2-letnich studiach można kontynuować naukę na uniwersytecie (opcja „top-up degree”). Są 3 opcje do wyboru – licencjat można zrobić w rok, w 1,5 roku bądź 2 lata. Podczas top-up degree należy zdobyć kolejne 60 punktów ECTS, dlatego im krótszy okres studiów uzupełniających, tym bardziej intensywny program. Ja wybrałam opcję 2 letnią na University of Aarhus, gdyż chciałam mieć czas na naukę j.duńskiego, na ukończenie studiów w Polsce (które podjęłam w trybie eksternistycznym) oraz na pracę w Danii na pół etatu.

Więcej informacji na temat studiowania i życia w Danii: http://studyindenmark.dk (w języku angielskim).

You may also like

Leave a comment